1913: Postkarte Rogau Rosenau (Rogow Sobocki)
      
 
 
Das Kaufhaus von Rogau Rosenau, Christoph's Warenhandlung
 
      
wohnorte.knobelauflauf.de